Poniżej określono zasady gromadzenia i przetwarzania przez AllPlay danych osobowych, obowiązujące na stronie http://allplay.pl/

AllPlay z siedzibą w Komornikach, ul Stawna 12 jako wydawca platformy rankingowo-społecznościowej http://allplay.pl/ informuje, iż szanuje prywatność Użytkowników serwisu i podejmuje wszelkie działania niezbędne do zapewnienia ochrony ich danych osobowych. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu jest firma AllPlay. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników przechowywany jest na serwerze Serwisu w specjalnej strefie bezpieczeństwa z ograniczonym dostępem. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia usług lub organizowania konkursów na stronach serwisu.

Cookies

W celach statystycznych oraz w celu ustalenia ilości Użytkowników korzystających z serwisu oraz preferowane przez nich informacje, a także w celu ułatwienia Użytkownikom korzystania z treści Serwisu w przyszłości, AllPlay stosuje technologię cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z danego serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania Cookies. Każda przeglądarka internetowa daje taką możliwość.

Odmowa zamieszczenia

W serwisie allplay nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim lub celem, dla którego stworzony został serwis. Dlatego AllPlay ma prawo odmówić zamieszczenia dostarczonej przez Użytkownika informacji.

Bezpieczeństwo

AllPlay przypomina Użytkownikom, że gdy korzystają z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, to po zakończeniu korzystania z serwisu, do którego potrzebne jest logowanie należy się z niego wylogować, aby nikt niepożądany nie miał dostępu do ich danych i mógł korzystać z serwisu używając przy ich użyciu.

AllPlay zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników serwisu.

W przypadku pytań czy uwag użytkowników dotyczących warunków korzystania z Serwisu czy ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.

Akceptuję politykę prywatności.