1. Założenia ogólne

1.1 Regulamin jest własnością ligi allplay.

1.2 Udział w lidze jest równoznaczny z całkowitą akceptacją poniższego regulaminu.

1.3 Kopiowanie lub wykorzystywanie regulaminu bez zgody allplay jest zabronione.

2. Zawodnicy

2.1 Użytkownik ligi allplay może posiadać tylko i wyłącznie jedno konto gracza.

2.2 Użytkownik przystępujący do rozgrywek musi posiadać własną, oryginalną oraz zaktualizowaną wersję gry.

2.3 Użytkownicy zobowiązani są do wpisania STEAM_ID w profilu.

2.4 Użytkownik może reprezentować maksymalnie jeden zespół w danej lidze.

2.5 Użytkownik może brać udział w rozgrywkach w danej drużynie po upłynięciu 24 godzin od dołączenia do zespołu. Niniejszy punkt nie dotyczy nowych zespołów, którego czas trwania wynosi 7 dni.

2.6 Użytkownik może wziąć udział w meczu przed upływem 24. godzin pod warunkiem potwierdzenia wyrażenia zgody na jego grę w komentarzach przedmeczowych przez przeciwnika.

2.7 Użytkownik zobowiązany jest do gry na nicku wprowadzonym w profilu lub podobnego, który nie utrudnia identyfikacji.

2.8 Od dnia 01.01.2012 dołączając do jakiejkolwiek ligi/turnieju, w której przyznajemy nagrody gracz musi uzupełnić dane osobowe - podając prawdziwe imię i nazwisko oraz miasto, w którym mieszkacie. Przez cały okres startu dane te nie mogą zostać zmienione. Dane te mogą pozostać ukryte.

2.9 Nagrody będą wysyłane tylko do adresata wskazanego z imienia i nazwiska podczas rejestracji i przystępowania do ligi/turnieju. Nie będą wysyłane komu innemu, nie licząc sytuacji wysyłania nagród zbiorczą przesyłką do drużyn lub liderów/menedżerów drużyn (tylko na terenie Polski)

2.10 Zabrania się używania nazw użytkownika oraz opisów o wulgarnej treści.

3. Spotkania

3.1 Mecze rozgrywane są systemem 5on5, Single-elimination, Best-of-one(BO1). Finał rozgrywany jest w sytemie BO3 i jego rezultat świadczyć będzie o rozstawieniu podczas finałów lanowych.

3.2 Mecze rozgrywane są na aktualnej turniejowej mapie.

3.3 Lobby stawiane jest przez drużynę, która w menu meczowym znajduje się z lewej strony chyba że drużyny postanowią inaczej.

3.4 Mecz kończy się w chwili zniszczenia tronu.

3.5 Mecze rozgrywane są bez obserwatorów (spectator). Wyjątek stanowią komentatorzy (casterzy), którzy są wpisani na listę komentatorów turnieju oraz administracja turnieju (patrz punkt 12)

3.6 Każda drużyna ma prawo do jednej długiej maksymalnie pięciominutowej oraz dwóch krótkich maksymalnie 30 sekundowych pauz.

3.7 Zmiany gracza wolno dokonać tylko w czasie pauzy.

3.8 Maksymalny czas, w którym drużyna może się spóźnić na mecz od zaakceptowanej wcześniej godziny to 15 minut. Nieprzybycie przeciwników musi być udokumentowane screenshotem. Należy również zamieścić informacje w komentarzu podmeczowym o braku przeciwnika.

3.9 Chat wewnętrzny gry nie może służyć jako narzędzie spamu. Używanie chatu w grze w celu zirytowania/obrażenia przeciwnika jest zabronione.

4. Zespoły

4.1 W lidze może wziąć udział każda drużyna, która posiada pięciu graczy z niezbanowanym kontem STEAM oraz allplay.

4.2 W zespole może znajdować się maksymalnie sześciu graczy.

4.2.1 Zespół musi składać się minimalnie w 75 % z polskich graczy. (1 zawodnik zagraniczny na zespół 6 osobowy)

4.3 Zabrania się używania nazw drużyn oraz opisów o wulgarnej treści.

4.4 Możliwe jest rozgrywanie meczu ze stand-inem pod warunkeim, ze nie bierze on udziału w turnieju z inną drużyuną i został dodany do zespołu maksymalnie w dniu turnieju, godzinę przed jego startem.

5. Media

5.1 Media z meczu tj. screen potwierdzający wygraną udostępniają gracze drużyny, która zwyciężyła zaraz po zakończeniu spotkania poprzez Dodaj Media w zakładce Informacje. Dopuszcza sie w wyjątkowych sytuacjach dodawanie linków do mediów w komentarzach, jeśli strona nie pozwala ich wrzucić.

5.2 Media z meczu należy udostępnić w przeciągu 24 godzin od zakończenia spotkania.

5.3 Media (screeny) należy zachować przez 7 dni oraz udostępnić je na życzenie administratora rozgrywek.

6. Ustawienia poczekalni

6.1 Poczekalnie tworzymy ręcznie.

6.2 Hasło do poczekalni może być dobrowolne – musi zostać udostępnione w komentarzu pomeczowym (zabronione jest używanie wulgaryzmów)

6.3 Nazwa poczekalni powinna być nazwą turnieju (Color League by EIZO & QPad).

6.4 Wersja – turniejowa

6.5 Rodzaj turnieju – Poza turniejem

6.6 Lokalizacja serwera - Luksemburg

6.7 Tryb gry – Captains Mode

6.8 Drużyna rozpoczynająca – Losowa

6.9 Widzowie – Dopuszczaj (patrz regulamin 3.5)

6.10 Kara świetliści – Brak

6.11 Kara mroczni - Brak

6.12 Opóźnienie DOTA TV – 2 minuty

6.13 W przypadku odnotowania złych ustawień serwera, winę za zaistniałą sytuację ponoszą obydwie strony biorące udział w meczu. Konfigurację należy jak najszybciej poprawić.

6.14 Jeżeli drużyna wyrazi zgodę na grę i ją rozpocznie, zła konfiguracja nie może być podstawą do konfliktu

7. Ustawienia poczekalni

7.1 Zabronione jest uczestnictwo w lidze na nielegalnym koncie STEAM oraz allplay.

7.2 Należy posiadać prawidłowe STEAM_ID w profilu użytkownika na stronie ligi.

7.3 Używanie niedozwolonego oprogramowania jest surowo karane. Karą za używanie niedozwolonego oprogramowania (cheaty) jest ban we wszystkich ligach i turniejach na zawsze.

7.4 W czasie meczu oraz po zakończeniu spotkania obowiązuje kultura osobista.

7.5 Próba sfałszowania statusu jest zabroniona a drużyna zostaje ukarana  punktami karnymi.

7.6 W przypadku użycia nowego gracza (barred) bez zgody przeciwnika, skutkować będzie punktami karnymi.

7.7 Drużyna, która udowodni nieczystą grę przeciwnika (cheaty) wygrywa mecz walkowerem.

8. Kary i rozstrzygnięcia

8.1 Wulgarne treści, zachowania, spamowanie oraz prowokowanie, zarówno w trakcie meczu jak i w komentarzach przed i po meczowych. Wszystkie takie zachowania są zabronione, a każdy jednorazowy przejaw będzie karany punktami karnymi. Wszystkie screeny z obrazami na serwerze muszą zawierać tabelę graczy.

8.2 Wpisanie STEAM_ID w profilu gracza jest obowiązkowe. Jego brak, bądź posiadanie nieprawidłowej wartości równoznaczne jest z przegraniem meczu walkowerem oraz punktami karnymi.

8.3 Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego konta gracza. W przypadku posiadania więcej niż jednego konta gracza, wszystkie jego profile zostaną zablokowane do czasu, gdy użytkownik nie usunie pozostałych kont.

8.4 Użycie nowego gracza jest zabronione. Gdy dana drużyna użyje nowego gracza bez zgody przeciwników, nałożone zostaną punkty karne dla drużyny, jednakże nie wpłynie to na wynik spotkania.

8.5 Użycie zablokowanego gracza jest zabronione. Gdy dana drużyna użyje zablokowanego gracza nałożone zostaną punkty karne zarówno dla drużyny, jak i samego użytkownika, a mecz zostanie rozstrzygnięty na korzyść przeciwnika.

8.6 Utrudnianie identyfikacji gracza jest zabronione oraz będzie karane punktami karnymi.

8.7  Każda drużyna ma prawo do jednej długiej maksymalnie pięciominutowej oraz dwóch krótkich maksymalnie 30 sekundowych pauz. Po upływie tego czasu drużyna przeciwna ma prawo odpauzować grę. Kolejna pauza przez tą samą drużynę w tym samym meczu jest zabroniona oraz będzie karana punktami karnymi.

8.8 Nieuzasadnione, bądź bezpodstawne konflikty są zabronione. Za takie konflikty przyznawane są punkty karne dla twórcy konfliktu oraz członków jego drużyny. Każde obarczenie przeciwników w sprawie nieczystej gry musi zostać potwierdzone replayem, screenem bądź w inny sposób, tak, aby administrator mógł zapoznać się z danym zachowaniem i podjąć ostateczną decyzję. Bezpodstawne zarzuty oraz aluzje będą karane punktami karnymi.

8.9 Każdy gracz może występować tylko w jednej drużynie danej ligi. Złamanie tego punktu jest karane punktami karnymi dla gracza oraz drużyny oraz skutkuje usunięciem meczu.

8.10 Używanie nielegalnego (zbanowanego) konta STEAM jest zabronione. Natychmiastowo taka osoba otrzymuje 20 Punktów Karnych oraz przegrywa walkowerem.

8.11 Używanie niedozwolonego oprogramowania jest surowo karane. Karą za używanie niedozwolonego oprogramowania (cheaty) jest ban we wszystkich ligach i turniejach na zawsze, a przeciwnicy otrzymują W/O.

8.12 Próba sfałszowania statusu przez jedną z drużyn równoznaczna jest z oddaniem meczu walkowerem oraz otrzymaniem punktów karnych.

8.13 Użycie niezarejestrowanego gracza jest zabronione. Gdy dana drużyna użyje niezarejestrowanego gracza nałożone zostaną punkty karne dla drużyny, a mecz zostaje oddany przeciwnikowi walkowerem.

8.14Wpisywanie fałszywego wyniku jest zabronione. Złamanie tego punktu skutkuje nałożeniem punktów karnych na drużynę.

9. Punkty Karne

9.1 Za dane przewinienie gracz otrzymuje punkty karne.

9.2 Za każde kolejne przewinienie popełnione mniej niż 7 dni od otrzymania punktów karnych, oprócz punktów karnych konto gracza zablokowane będzie na okres jednego tygodnia. W tym czasie gracz nie może brać udziału w rozgrywkach.

9.3 Punkty karne w lidze allplay przyznawane są na okres 28 dni.

9.4 Gracz, który zdobędzie 16 punktów karnych zostaje zablokowany na 28 dni.

9.5 Punkty karne:

 

Punkty karne dla gracza:

- 2 punkty karne za wulgarną nazwę konta profilu,

- 2 punkty karne za każde nieprawidłowe ustawianie gracza / niedozwolony skrypt,

- 3 punkty karne za utrudnienie identyfikacji zawodnika podczas meczu,

- 3 punkty karne za każdy przejaw braku kultury do zawodników drużyny przeciwnej / admina,

- 5 punktów karnych za prowokację przeciwnika,

- 5 punktów karnych za spam w komentarzach/protestach meczowych,

- 5 punktów karnych za wielokrotne błędy i braki w configu gracza,

- 6 punktów karnych za więcej niż jeden zespół w tej samej lidze,

- 6 punktów karnych za udostępnienie fałszywych mediów z meczu (próba oszustwa),

- 7 punktów karnych za grę na zablokowanym koncie,

- 10 punktów karnych za nieprawidłowe STEAM_ID,

- 16 punktów karnych za MultiAccount

- 16 punktów karnych za tzw. „Fake Mecze”

- 16 punktów karnych + ban za czitowanie podczas meczu (na ID konta gry),

- 16 punktów karnych + ban za nielegalne konto STEAM.

 

Punkty karne dla zespołu: 

- 2 punkty karne za wprowadzanie fałszywego wyniku z meczu,  

- 2 punkty karne za wulgarną nazwę konta drużyny, 

- 3 punkty karne za rozpoczęcie nieuzasadnionego / bezpodstawnego konfliktu,

- 4 punkty karne za użycie niezarejestrowanego gracza,

- 4 punkty karne za dodatkową pauzę w trakcie meczu,

- 5 punktów karnych za niestawienie się na mecz,

- 5 punktów karnych za użycie gracza objętego 24 godzinną blokadą,

- 6 punktów karnych za udostępnienie fałszywych mediów z meczu (próba oszustwa),

- 7 punktów karnych za użycie zablokowanego gracza,

- 16 punktów karnych za fałszywe mecze (tzw. „Fake Mecze”)

- 16 punktów karnych za używanie niedozwolonego oprogramowania (cheaty).

10. Konflikty

10.1 W kwestiach spornych gracze mają prawo zgłosić konflikt, dzięki czemu meczem zajmie się administrator ligi.

10.2 Liga allplay posiada AutoAkcept (po 24 godzinach od wpisania wyniku przez jedną ze stron, i po 1 godzinie przy wyniku wpisanym przez obydwie strony, mecz zostaje automatycznie zaakceptowany ).

10.3 Jeżeli uważasz, że przeciwnik grał niewłaściwie, bądź oszukiwał, wykorzystywał błędy mapy określ, w których minutach demka widzisz ów błąd/oszustwo - przyspieszy to zatwierdzenie (bądź nie) wyniku meczu i podniesie współczynnik wykrywalności oszustw.

10.4 Konflikt należy dokładnie opisać, zdecydowanie przyspieszy to jego rozwiązanie.

10.5 Konflikt należy zgłosić nie szybciej niż 24h po zakończeniu spotkania, chyba że zaistniała sytuacja nie wymaga oczekiwania.

10.6 Konflikt należy zgłosić nie później niż 48h po zakończeniu spotkania, konflikty zgłaszne później nie będa rozpatrywane. 

10.7 W kwestiach nieopisanych w regulaminie, decyzję podejmuje administrator.

11. Ustalenia dodatkowe

11.1 Administracja allplay zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania turnieju, o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

11.2 W kwestiach spornych oraz sytuacji nieopisanych w regulaminie należy pisać do kadry administracji ligi, która ma ostateczny głos!

11.3 Wszelkie skargi dotyczące błędnych wyników, przypadkowych zatwierdzeń wyników itp. należy kierować do administracji poprzez SUPPORT.

11.4 Komunikator Gadu-Gadu nie jest oficjalną formą kontaktu z administracją. Każda wiadomość wysłana na Gadu-Gadu będzie ignorowana.

11.5 Więcej informacji znajduje się w zakładce "Informacje i szczegóły".

11.6 Nagrody wysyłane są zbiorczo do kapitana bądź managera drużyny.

12. Administracja i komentatorzy

Mecze rozgrywane są bez obserwatorów (spectator). Wyjątek stanowią komentatorzy (casterzy) oraz administracja turnieju.

Lista osób upoważnionych do możliwośc oglądania meczu z lobby:

Administracja:

Jacek "BeneD" Serwański

Tomasz "Gucio" Kilanowski

Komentatorzy:

Adam "Shiru15" Półtorak - http://www.twitch.tv/shiru15

 

 

Allplay zastrzega sobie prawo do możliwości dopisywania osób do listy w trakcie trwania turnieju bez informowania o tym uczestników.

Jeżeli prowadzisz swojego streama i chciałbyś przeprowadzić relacje z turnieju skontaktuj się z administracją.