1. Założenia ogólne

1.1 Regulamin jest własnością ligi allplay.

1.2 Udział w mistrzostwach jest równoznaczny z całkowitą akceptacją poniższego regulaminu.

1.3 Kopiowanie lub wykorzystywanie regulaminu bez zgody allplay jest zabronione.

1.4 System rozgrywek:

Faza grupowa :

- 4 drużyny

- 6 spotkań BO3

- mapy wybierane poprzez ban & pick

- każda z drużyn rozgrywa po 3 spotkania

- dwie pierwsze drużyny awansują do finału

- o kolejności decydują :

 1. Punkty (3 punkty za wygrany mecz)

 2. Spotkanie bezpośrednie

 3. Bilans map

 4. Bilans rund

 5. Punkty karne drużyny

 6. W przypadku dalszego nierozstrzygnięcia pomiędzy drużynami będzie decydował mecz dogrywkowy BO1 na mapie wybranej poprzez ban & pick.

 

Finał:

- spotkanie BO3

- mapy wybierane poprzez ban & pick

 

1.5 Mecze będą rozgrywane zgodnie z terminarzem poniżej:

Sobota, 3 czerwca godzina 16:00

Sobota, 3 czerwca godzina 19:00

Niedziela, 4 czerwca godzina 16:00

Niedziela, 4 czerwca godzina 19:00

Sobota, 10 czerwca godzina 16:00

Sobota, 10 czerwca godzina 19:00

Niedziela, 11 czerwca - ewentualne spotkania dogrywkowe do godziny 17:00 *

Niedziela, 11 czerwca godzina 19:30 - Finał

* - dokładny termin do ustalenia pomiędzy drużynami.


W przypadku braku możliwości porozumienia się z drużyną przeciwną, terminy spotkań zostaną narzucone przez administratora.

1.6 Terminarz po informacjach dot. Dostępności drużyn został ustalony następująco:

03/06/2017

16:00

Phoenix

Unicorns

03/06/2017

19:00

Team Female Hydra

E-Blue

04/06/2017

16:00

Phoenix

Team Female Hydra

04/06/2017

19:00

Unicorns

E-Blue

10/06/2017

16:00

Unicorns

Team Female Hydra

10/06/2017

19:00

E-Blue

Phoenix

Ze względu na nieprzewidziane wypadki losowe, drużyny mogą zmienić termin / godzinę spotkania, na taką która nie koliduje z innym spotkaniem, w dzień powszedni pomiędzy 5.06, a 09.06, za zgodą organizatora i administratorów.

 

Istnieje możliwość zamiany dwóch spotkań miejscami, po wyrażeniu zgody przez wszystkie drużyny.

2. Nagrody

2.1 W turnieju finałowym MP Kobiet przewidziano nagrody dla zawodniczek, które w dniu zakończenia rozgrywek zajmą pierwsze dwa miejsca w zawodach.

2.2 Zwycięska drużyna Mistrzostw Polski Kobiet otrzymuje przewidziane nagrody:
- nagroda pieniężna w wysokości 1500 PLN
- 5 x fotel dla graczy Genesis Nitro
- 5 x pin PaySafeCard w wysokości 100 PLN
- 5 x voucher w sklepie Kinguin o wartości 10 €
- rabat 30% na weekendowy bootcamp w OFF-MODE w Poznaniu do wykorzystania w ciągu 30 dni od momentu rozstrzygnięcia Mistrzostw.

2.3 Drużyna zajmująca drugie miejsce, tj. przegrana w finale otrzymuje przewidziane nagrody:
- nagroda pieniężna w wysokości 500 PLN
- 5 x mysz dla graczy Genesis Krypton 500

2.4 Po zakończeniu rozgrywek MP Kobiet Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami poprzez adresy email podane w zgłoszeniach w celu uzgodnienia przesłania nagrody w terminie nie późniejszym niż 30 dni od momentu zakończenia turnieju.

2.5 Nagrody zostaną dostarczone w ciągu 60 dni od momentu zakończenia turnieju.

2.6 Uczestnicy mają prawo zrzec się z udziału w fazie finałowej. W tym przypadku do finałów wchodzi drużyna zajmująca drugie miejsce w kwalifikacjach.

 

2.7 Decyzje Organizatora są ostateczne.

3. Zawodnicy

3.1 Użytkownicy mogą posiadać wyłącznie jedno konto gracza i użytkownika z prawidłowo wypełnionymi danymi osobowymi. Multiaccount - patrz punkt 7.2

3.2 Użytkownicy zobowiązani są do wpisania SteamID w profilu. Jego brak - patrz punkt 7.15

3.3 Zabrania się wulgarnych treści w stronę administratorów i użytkowników.

3.4 Zabrania się używania nazw kont graczy oraz opisów o wulgarnej treści.

3.5 Drużyna może składać się z maksymalnie 6 zawodniczek, tj. 5 zawodniczek + 1 zawodniczka rezerwowa.

3.6 Drużyny mogą być zmieniane i modyfikowane do 24 godzin przed rozpoczęciem pierwszego spotkania.

 

3.7 Podczas trwania rozgrywek drużyna może zostać zmodyfikowana jedynie za ówczesną zgodą administratorów i organizatora rozgrywek.

4. Rozgrywki

4.1 W turnieju udział biorą 4 drużyny, które otrzymały zaproszenie od Organizatora do udziału w rozgrywkach i/lub wzięły udział w turnieju kwalifikacyjnym, a także dopełniły wszystkich obowiązków formalnych w związku z udziałem turnieju kwalifikacyjnym.
- E-Blue Angels - zaproszenie
- Unicorns - zaproszenie
- ALSEN-Team Female - zaproszenie *
- Phoenix - zwycięzcy kwalifikacji
- Team Female Hydra - II miejsce w kwalifikacjach*,**

* - zgodnie z punktem 2.4 regulaminu kwalifikacji i 2.6 obecnego regulaminu, po rezygnacji drużyny ALSEN-Team skierowana została propozycja udziału w turnieju dla drużyny, która zakończyła turniej kwalifikacyjny na drugim miejscu.

** - w przypadku braku potwierdzenia uczestnictwa przez drużynę zajmującą drugie miejsce w kwalifikacjach, mecze te zostaną usunięte

4.2 Wszystkie mecze rozgrywane są systemem BO3.

4.3 W przypadku remisu (15:15), rozgrywane są dogrywki po każdej ze stron w systemie MR3 (po wczytaniu cfg do którego link podany jest niżej, dogrywka załączy się automatycznie)

4.4 Obowiązkowe jest uruchomienie AntyCheat'a - allplay Azereus. Do ściągnięcia z tego odnośnika. Do zalogowania się używamy takiego samego loginu i hasła jak do strony.

4.5 Jeżeli gracz nie będzie miał Azereus'a musi wrzucić screen błędu i demo z meczu. Brak screena oraz dema jest równoznaczne z dyskwalifikacją całej drużyny.

4.6 Mapy na których rozgrywany jest turniej:

 • de_inferno

 • de_nuke

 • de_cache

 • de_mirage

 • de_train

 • de_cobblestone

 • de_overpass

 

Mapy odrzucane są w następujący sposób:  - ban - ban - pick - pick - ban - ban - random

O wyborze strony decyduje runda nożowa wymuszona przez serwer.

    4.7 Surowo karane jest używanie błędów gry. Patrz punkt 7.7

4.8 Używanie chatu w grze w celu zirytowania/obrażenia przeciwnika jest zabronione. Złamanie punktu regulaminu będzie karane w zależności od stopnia przewinienia - upomnienie, punkty karne, dyskwalifikacja drużyny.

4.9 Drużyna ma obowiązek stawiennictwa na dostarczonym przez Organizatora serwerze TeamSpeak3 co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem planowanego spotkania w celu przeprowadzenia weryfikacji. Nieobecność kompletnego składu do 5 minut po planowanym starcie spotkania będzie wiązało się z dyskwalifikacją drużyny i oddaniem meczu na korzyść przeciwnika.

4.10 Rozpoczęcie spotkania odbywa się po potwierdzeniu gotowości castera. Drużyny mają obowiązek być gotowe na czas rozpoczęcia spotkania.

4.11 Serwer gry został dostarczony i skonfigurowany przez SRCDS.PRO

 

Administrator techniczny:

Andrzej “evil” Hajdasz

e-mail : evil@srcds.pro

4.12 Każda drużyna ma prawo do dwóch pięciominutowych pauz taktycznych na każdą rozgrywaną mapę.

4.13 W przypadku wystąpienia problemów technicznych drużyna ma prawo do wstrzymania meczu po uprzednim powiadomieniu na czacie gry z powodem pauzy. Więcej: rozdział 5. Problemy techniczne.

4.14 Podczas spotkania na serwerze TeamSpeak3 będą przebywać koordynatorzy turnieju odpowiedzialni za weryfikację i pomoc w spornych sytuacjach.

4.15 Podczas spotkania na serwerze TeamSpeak3 oraz na serwerze gry mają obowiązek przebywać tylko i wyłącznie zweryfikowane zawodniczki oraz osoby wyznaczone przez organizatora do koordynacji rozgrywek.

4.16 W przypadku wystąpienia problemów technicznych drużyna ma obowiązek przekazać informacje koordynatorowi, który w ich imieniu będzie kontaktował się z administracją spotkania.

4.17 Podczas spotkania, a także w przerwach pomiędzy mapami, pomiędzy połówkami, przerwach technicznych i innych zabronione jest:
- wychodzenie z serwera głosowego
- zmienianie kanału TeamSpeak3 bez uprzedniej zgody koordynatora
- wyłączanie mikrofonu (microphone disabled)
- używanie poke na innych użytkownikach serwera, a zwłaszcza administratorach i przeciwnikach, z wyłączeniem przydzielonego koordynatora i swojej drużyny

4.18 Podczas spotkania zabroniony jest kontakt głosowy poprzez inne aplikacje/serwery niż dostarczony serwer TeamSpeak3, z wyłączeniem czatu w grze.

4.19 Drużyna może rozpocząć spotkanie tylko i wyłącznie w pełnym, tj. Pięcioosobowym składzie, po wcześniejszej weryfikacji głosowej.

4.20 Brak pomyślnej weryfikacji jest równoznaczny z niestawiennictwem.

4.21 Zawodniczka ma obowiązek posiadania poprawnie skonfigurowanego mikrofonu w programie TeamSpeak3 w celu umożliwienia weryfikacji głosowej koordynatorom.

4.22 Koordynator ma prawo ponowić weryfikacje zawodniczki, jeśli widzi taką konieczność. Weryfikacja może nastąpić tylko poza grą, tj. podczas pauz technicznych, przerw pomiędzy połówkami, przerw pomiędzy mapami, albo każdym innym, który nie ingeruje w grę zespołu.

4.23 Po zakończeniu rozgrywki na jednej mapie, zawodniczki mają maksymalnie 10 minut na podłączenie się, przygotowanie i potwierdzenie gotowości do rozgrywek.

4.24 Koordynator ma prawo i obowiązek do nagrywania wszelkich rozmów prowadzonych przez drużynę podczas spotkania.

4.25 Nagrania będą służyć do celów weryfikacyjnych.

4.25 Wgląd do nagrań mają tylko i wyłącznie: organizator, administratorzy i koordynatorzy

4.26 Nagrania zostaną usunięte w ciągu 24 godzin po zakończeniu spotkania

4.27 Nie ma możliwości udostępnienia nagrań osobom trzecim, a nawet drużynie, która została nagrana.

 

4.28 Drużyna ma prawo do nagrywania rozmów prowadzonych na TeamSpeak3, tylko i wyłącznie na kanale na którym przebywają.

5. Problemy techniczne

5.1 W przypadku crashu serwera:
A. Stan meczu zostanie wczytany do końca ostatniej rundy, w której nie wystąpiły problemy techniczne.
B. W przypadku problemów z wczytaniem stanu:
B.1 Jeśli serwer stanie się niegrywalny zanim trzy rundy zostaną ukończone (w połowie), serwer zostanie zrestartowany, a wynik zostanie przywrócony do stanu 0-0.
B.2 Jeśli serwer stanie się niegrywalny po zakończeniu trzeciej rundy, połowa musi zostać zrestartowana z następującymi zasadami:
- 2000 start money
- drużyna, która przegrała ostatnią zakończoną rundę wpisuje komendę “kill” w konsoli
- wynik jest doliczany do ostatniej zakończonej rundy z wyłączeniem tej, w której została wpisana komenda “kill”
- połowa jest kontynuowana i start money ustawione do domyślnej wartości 800.

5.2 W przypadku rozłączenia gracza mecz zostaje wstrzymany po zakończeniu rundy, lub przed jej startem w zależności od stanu rundy.

5.2.1 Czas oczekiwania na gracza, który utracił połączenie wynosi 15 minut.

5.2.2 Jeśli gracz dołączy w wyznaczonym czasie do serwera i obydwie drużyny są w gotowości, gra może zostać wznowiona.

5.2.3 W przypadku braku powrotu gracza w wyznaczonym czasie i braku gracza rezerwowego, drużyna zmuszona jest kontynuować rozgrywkę bez piątego zawodnika.

5.3 Zawodniczki mogą się zmienić w dowolnym momencie spotkania po uprzednim poinformowaniu drużyny przeciwnej.

5.3.1 Zawodniczkę może zmienić tylko zawodniczka, która jest wpisana do drużyny w serwisie Allplay.pl

5.3.2 Jeśli istnieje taka potrzeba, mecz może zostać wstrzymany na nie dłużej niż 5 minut w celu zamiany zawodniczki.

5.3.3 Zawodniczkę rezerwową dołączającą do trwającego spotkania również obowiązuje wcześniejsza weryfikacja głosowa na TeamSpeak3, a także wszystkie inne zapisy regulaminu.

5.4 Maksymalny czas trwania przerwy technicznej związanej z innymi niż wyżej wymienione powody to 10 minut.

5.5 W przypadku braku rozwiązania problemu w czasie 10 minut zastosowanie ma zasada 5.6

5.6 W przypadku niespodziewanych zakłóceń w meczu nie spowodowanych przez żadną ze stron spotkania mecz może zostać przesunięty na późniejszy termin, a w ekstremalnych przypadkach na inny dzień.

5.6.1 Mecz zostanie wznowiony od momentu ostatniej zakończonej rundy, lub początku połowy zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.1

5.6.2 Drużyny mają obowiązek ustalenia daty dokończenia spotkania pomiędzy sobą. W przypadku braku możliwości dogadania się, termin jest narzucany przez administratora.

5.6.3 Czas na dokończenie spotkania wynosi:

 

 • W przypadku meczów rozgrywanych 3 czerwca - 5 dni

 • W przypadku meczów rozgrywanych 4 czerwca - 4 dni

 • W przypadku meczów rozgrywanych 10 czerwca - termin narzucony przez administratora

 • W przypadku finału - termin narzucony przez administratora po ówczesnej konsultacji z drużynami.

6. Media

6.1 Media z meczu tj. screeny z wynikami z poszczególnych map, status oraz raporty z Azereusa udostępniają gracze zaraz po zakończeniu spotkania poprzez Dodaj Media w zakładce Informacje. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach dodawanie linków do mediów w komentarzach, jeśli strona nie pozwala ich wrzucić. Media dodaje zwycięzca meczu.

6.2 Media z meczu (ss z wynikami, status, raporty azereus) należy udostępnić w przeciągu 30 minut od zakończenia spotkania. Złamanie punktu regulaminu będzie karane w zależności od stopnia przewinienia - upomnienie, punkty karne, dyskwalifikacja drużyny.

6.3 Media (screeny, dema oraz raport Azereusa) należy zachować do zakończenia turnieju oraz udostępnić je na życzenie administratora rozgrywek.

6.4 Dema można zażądać poprzez opcję dodania komentarza/raportu do spotkania.

6.5 Każdy gracz może poprosić przeciwnika o dema do 30 minut od zakończenia spotkania. Czas na ich dostarczenie wynosi 30 minut od napisania prośby.

6.6 W przypadku złego requestu, można go poprawić w komentarzach do meczu maksymalnie do 10 minut od wstawienia/napisania błędnego requestu.

6.7 W requeście pomeczowym można poprosić tylko o 1 demo z wybranej mapy.

6.8 Prośba o więcej dem niż uwzględnione w regulaminie danej ligi będzie nieważna.

7. Oszukiwanie

7.1 Zabronione jest uczestnictwo w lidze na nielegalnym koncie STEAM oraz allplay.

7.2 Bany

7.3 Ban jest przyznawany graczowi, a nie tylko na konto gry. Jeśli zostanie udowodnione, że na innym koncie gra osoba wcześniej zbanowana, to ban zostaje przeniesiony na kolejne konto.

7.4 Należy posiadać prawidłowe STEAM_ID w profilu użytkownika na stronie ligi. Posiadanie błędnego - patrz punkt 7.15

7.5 W wypadku wątpliwości czy dane zagranie jest zakazane należy skonsultować się z administratorem ligi. Gracz, który zauważy, że przeciwnik używał jednej z w/w rzeczy zgłasza to po meczu administratorowi ligi, który wyciągnie z tego konsekwencje.

7.6 Używanie niedozwolonego oprogramowania jest surowo karane. Karą za używanie niedozwolonego oprogramowania (cheaty) jest ban we wszystkich ligach i turniejach na zawsze.

7.7 W czasie meczu oraz po zakończeniu spotkania obowiązuje kultura osobista.

7.8 Próba sfałszowania statusu równoznaczna jest z przypisaniem walkowera na korzyść przeciwnika a dana drużyna ukarana zostanie punktami karnymi.

7.9 Drużyna, która udowodni nieczystą grę przeciwnika (cheaty lub inne oszustwa) wygrywa mecz walkowerem.

 

7.10 Zabronione jest uczestnictwo w turnieju gracza, który nie ma zarejestrowanego konta allplay z prawidłowo podanymi danymi osobowymi.

8. Kary i rozstrzygnięcia

8.1 Wulgarne treści, zachowania, spamowanie oraz prowokowanie, zarówno w trakcie meczu jak i w komentarzach przed i po meczowych. Wszystkie takie zachowania są zabronione, a każdy jednorazowy przejaw będzie ukarany.

8.2 Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego konta gracza. W przypadku posiadania więcej niż jednego konta gracza, wszystkie jego profile zostaną zablokowane do czasu, gdy użytkownik nie usunie pozostałych kont. Konto gracza = zarejestrowane konto w naszej lidze.

8.3 Użycie zablokowanego konta gracza jest zabronione. Gdy gracz użyje zablokowanego konta nałożone zostaną punkty karne, a mecz zostanie usunięty (faza grupowa), w/o (faza play-off)

8.4 Gracz ma prawo nie zgodzić się do gry na źle skonfigurowanym serwerze. W takim wypadku po opuszczeniu serwera należy udostępnić dowody, świadczące o błędnych ustawieniach serwera. Należy pamiętać, że rozpoczęcie gry na źle skonfigurowanym serwerze jest akceptacją jego złej konfiguracji i nie może być podstawą do konfliktu oraz roszczeń.

8.5 Każdy gracz ma obowiązek do nagrywania dem z meczu - upload w przypadku requestu przeciwnika lub administratora.

8.5.1 Każdy gracz ma obowiązek rozpocząć nadzór Azereusem. Upload powinien nastąpić przed upłynięciem 30 minut od daty zakończenia meczu. W przypadku, gdy zwycięzca nie dopełni tego obowiązku, mecz może zostać usunięty, a gracz otrzyma punkty karne - jednakże ostateczną decyzję podejmuje administrator.

8.5.2 W przypadku braku pliku azereus ostateczną decyzję podejmuje administrator, który może zażyczyć uploadu wszystkich dem zawodnika który nie odpalił azereusa, bądź nie utworzył raportu z przyczyn błędnego działania programu.

8.6 Nieuzasadnione, bądź bezpodstawne konflikty są zabronione. Za takie konflikty przyznawane są punkty karne dla twórcy konfliktu oraz członków jego drużyny. Każde obarczenie przeciwników w sprawie nieczystej gry musi zostać potwierdzone demem, screenem bądź w inny sposób, tak, aby administrator mógł zapoznać się z danym zachowaniem i podjąć ostateczną decyzję. Bezpodstawne zarzuty oraz aluzje będą karane punktami karnymi.

8.7 Zabronione jest wykorzystywanie błędów map (bugów) powszechnie uznanych jako zakazane np. chodzenie po teksturach czy przechodzenie przez nie, np. skywalking etc. Za stosowanie w/w zagrań drużyna zostaje ukarana punktami karnymi oraz wynik może ulec zmianom, w zależności od ilości użytych w/w zagrań (wynik taki sam lub walkower na korzyść poszkodowanych).

8.8 W przypadku posiadania tzw. "Czarnych" screenów, wszystkich takich samych oraz screenów w większości niekompletnych (np. miniaturek) wykonanych przez program Azereus u któregokolwiek z graczy należy wysłać taki raport, oraz dodatkowo dostarczyć demka z całego spotkania, bez requestu przeciwnika. To samo się tyczy w przypadku błędu azereusa (nie wygenerował nadzoru, nastąpiło przerwanie pracy azereusa itp.) Drużyna zostanie ukarana 4 punktami karnymi, jeśli nie dostarczy kompletu mediów - demka i raportu. Zaś w przypadku remisu lub wygranego spotkania przez drużynę bez kompletu mediów mecz ten zostanie usunięty (faza grupowa), walkower na korzyść przeciwnika w przypadku fazy play-off.

8.9 Za niestawienie się na meczu przeciwnik wygra mecz poprzez walkower.

8.10 Ban na stronie blacklisted.pl jest równoznaczny z banem i dyskwalifikacją na platformie ligi AllPlay.

8.11 Używanie niedozwolonego oprogramowania jest surowo karane. Karą za używanie niedozwolonego oprogramowania (cheaty) jest ban we wszystkich ligach i turniejach na zawsze, a przeciwnicy otrzymują W/O.

8.12 Próba sfałszowania statusu przez jedną z drużyn równoznaczna jest z usunięciem meczu (walkowerem) oraz otrzymaniem punktów karnych.

8.13 Wpisywanie fałszywego wyniku jest zabronione. Złamanie tego punktu skutkuje nałożeniem punktów karnych na drużynę.

8.14 Wpisanie (zaakceptowanie) wyniku, wiąże się z jego akceptacją.

 

8.15 Wpisanie STEAM_ID w profilu gracza jest obowiązkowe. Jego brak, bądź posiadanie nieprawidłowej wartości równoznaczne jest z walkowerem na korzyść przeciwnika oraz punktami karnymi.

9. Punkty karne

9.1 Za dane przewinienie gracz otrzymuje punkty karne.

9.2 Punkty karne w lidze allplay przyznawane są na okres 28 dni.

9.3 Gracz, który zdobędzie 12 punktów karnych zostaje zdyskwalifikowany z udziału w mistrzostwach

9.4 Drużyna, która zdobędzie 16 punktów karnych zostaje zdyskwalifikowana z udziału w mistrzostwach

9.5 Punkty karne:

 

Punkty karne dla gracza:

- 2 punkty karne za wulgarną nazwę konta profilu,

- 3 punkty karne za każde niestosowne zachowanie się gracza w stosunku do admina/przeciwnika,

- 5 punktów karnych za spam w komentarzach meczowych,

- 5 punktów karnych za niesportowe zachowanie,

 

Punkty karne dla gracza i dla drużyny

- 4 punkty karne za brak dema z meczu,

- 4 punkty karne za brak raportu azereusa z meczu,

- 6 punktów karnych za naruszenia regulaminu związanego z serwerem głosowym TeamSpeak3;

- 6 punktów karnych za udostępnienie fałszywych mediów z meczu (próba oszustwa),

- 7 punktów karnych za grę na zablokowanym koncie,

- 8 punktów karnych za nieudaną próbę weryfikacji (próba oszustwa),

- 8 punktów karnych za spoilerowanie wyniku na czacie podczas transmisji stream ;)

- 10 punktów karnych za nieprawidłowe STEAM_ID,

- 16 punktów karnych za MultiAccount,

- 16 punktów karnych + ban za czitowanie podczas meczu oraz inne oszustwa (na ID konta gry),

 

- 16 punktów karnych + ban za nielegalne konto STEAM.

10. Konflikty

10.1 W kwestiach spornych gracze mają prawo zgłosić konflikt, dzięki czemu meczem zajmie się administrator ligi.

10.2 Liga allplay posiada AutoAkcept (po 24 godzinach od wpisania wyniku przez jedną ze stron, i po 1 godzinie przy wyniku wpisanym przez obydwie strony, mecz zostaje automatycznie zaakceptowany).

10.3 Przed rozpoczęciem konfliktu należy sprawdzić czy wszystkie wymagane media znajdują się w danym meczu (status, ćwiartki, raport Azereusa oraz wymagane dema).

10.4 Jeżeli uważasz, że przeciwnik grał niewłaściwie, bądź oszukiwał, wykorzystywał błędy mapy określ, w których minutach demka widzisz ów błąd/oszustwo - przyspieszy to zatwierdzenie (bądź nie) wyniku meczu i podniesie współczynnik wykrywalności oszustw.

10.5 Konflikt należy dokładnie opisać, zdecydowanie przyspieszy to jego rozwiązanie.

10.6 Konflikt należy zgłosić od razu po zakończeniu spotkania.

10.7 Konflikt należy zgłosić nie później niż w ciągu 30 minut po zakończeniu spotkania, konflikty zgłaszane później nie będa rozpatrywane.

 

10.8 W kwestiach nieopisanych w regulaminie, decyzję podejmują administratorzy wraz z organizatorem po uzyskaniu większości (⅔) głosów.