1. Założenia ogólne

1.1 Regulamin jest własnością ligi allplay.

1.2 Udział w turnieju jest równoznaczny z całkowitą akceptacją poniższego regulaminu.

1.3 Kopiowanie lub wykorzystywanie regulaminu bez zgody allplay jest zabronione.

1.4 W turnieju kwalifikacyjnym zostanie rozegrana tylko 1 runda (1/32) BO3 - mapy odrzucane przez kapitanów drużyn. Wygrane zespoły uzyskają slota na finał lanowe w Nysie 16-17 grudzień 2017 r.

1.5 Czas trwania turnieju : 

 

Turniej dwudniowy

02-03.12.2017

Rozpoczęcie turnieju 02.12.2017 g. 18:00

Zakończenie turnieju 03.12.2017 g. 23:00


Oznacza to że data 02.12.2017 g. 18:00 widniejąca w zakładce meczowej nie jest terminem sztywnym. Pozostawiamy Wam możlliwość dogadania się z przeciwnikiem na inną godzinę bądź datę jednakże mecz ten musi zostać rozegrany najpóźniej do niedzieli 03.12.2017 do godziny 23:00. 

 

Zmieniona data i godzina rozgrywania meczu musi zostać potwierdzona w komentarzach pod meczem do końca dnia w sobotę 02.12.2017. W przeciwnym raze sam narzucę DEADLJNE

2. Wybór mapy

2.1  Pula map dostępnych na turnieju to:
▪      de_inferno
▪      de_mirage
▪      de_cache
▪      de_overpass
▪      de_cobblestone
▪      de_train
▪      de_nuke

2.2  W systemie BO3 wybór map odbywa się w następujący sposób:
▪      Drużyna z lewej – odrzuca
▪      Drużyna z prawej – odrzuca
▪      Drużyna z lewej – wybiera
▪      Drużyna z prawej – wybiera
▪      Drużyna z lewej – odrzuca
▪      Drużyna z prawej – odrzuca
▪     Ostatnia mapa jest decydującą w przypadku kiedy będzie remis w mapach..

2.3 Miejsce odrzucania map pozostaje w gestii drużyn (w komentarzach pod meczem, bezpośrednio na serwerze, rozmowa STEAM) Jednakże informacja o wybranej/wybranych mapie/mapach musi zostać zamieszczona na stronie meczowej.

3. Zawodnicy

3.1 Użytkownicy mogą posidać wyłącznie jedno konto gracza i użytkownika z prawidłowo wypełnionymi danymi osobowymi. Multiaccount - patrz punkt 8.2

3.2 Użytkownicy zobowiązani są do wpisania SteamID w profilu. Jego brak - patrz punkt 8.16

3.3 Użytkownik może reprezentować maksymalnie jeden zespół w danym turnieju.

3.4 Użytkownik nie może zmieniać zespołu w trakcie trwania rozgrywek.

3.5 Zabrania się wulgarnych treści w stronę administratorów i użytkowników.

3.6 Zabrania się używania nazw kont graczy oraz opisów o wulgarnej treści  

3.7 W turnieju dozwolone jest używanie 6 gracza jako COACH. Coach ma obowiązek nagrywać demo i rozpocząc nadzór Azereusem tak jak wszyscy gracze.

4. Zespoły

4.1 W zespole może znajdować się maksymalnie sześciu graczy.

4.2 Zabrania się używania nazw drużyn oraz opisów o wulgarnej treści.

4.3 W każdej drużynie może być 6 graczy : 5 podstawowych + 1 rezerwowy. Po rozpoczęciu swoich pierwszych meczy, drużyna może dodać/wymienić tylko i wyłącznie 1 gracza w składzie. Dokonanie większej ilości zmian skutować będzie powtórką meczu, bądź nawet walkowerem - ostateczną decyzję podejmuje administrator. Punkt ten dotyczy osób które rozgrywały mecze turniejowe, nie tyczy się jednak osób które w nim tylko widnieją.

5. Rozgrywki / Serwery

5.1 Maksymalna liczba drużyn w turnieju wynosi 60

5.2 Wszystkie mecze rozgrywane są systemem BO3

5.3 W systemie BO3, nożówka rozgrywana jest na każdej mapie.

5.4 W przypadku remisu (15:15), rozgrywane są dogrywki po każdej ze stron w systemie MR3 z 10000$ na START 

5.7 Surowo karane jest używanie błędów gry. Patrz punkt 8.8

5.8 Używanie chatu w grze w celu zirytowania/obrażenia przeciwnika jest zabronione.

5.9 Maksymalny czas, w którym drużyna może się spóźnić na mecz od zaakceptowanej wcześniej godziny to 15 minut. Nieprzybycie przeciwników musi być udokumentowane screenshotem z rcon status.

5.10 Każda drużyna ma prawo do 2 pięciominutowych pauz (taktycznej i technicznej) na każdej rozgrywanej mapie

5.11  Wszystkie spotkania odbywają się na serwerach wskazanych przez Organizatora.

5.12  Wszystkie nasze serwery posiadają tickrate 128.

5.13  O adresie serwera na którym rozgrywane będzie spotkanie, liderzy drużyn zostaną poinformowani o godzinie rozpoczęcia spotkania.

6. Media

6.1 Media z meczu tj. screeny z wynikami z poszczególnych map, status udostępniają gracze danej drużyny zaraz po zakończeniu spotkania poprzez Dodaj Media w zakładce Informacje. Dopuszcza sie w wyjątkowych sytuacjach dodawanie linków do mediów w komentarzach, jeśli strona nie pozwala ich wrzucić.

6.2 Media z meczu (ss z wynikami, status) należy udostępanić w przeciągu 15 min od zakończenia spotkania.

6.3 Media (screeny, dema) należy zachować do zakończenia turnieju oraz udostępnić je na życzenie administratora rozgrywek.

6.4 Dema można zażądać poprzez opcję dodania komentarza/raportu do spotkania.

6.5 Każda drużyna może poprosić przeciwnika o dema do 15 min od zakończenia spotkania. Czas na ich dostarczenie wynosi 24h od napisania prośby.

6.5.1 Po uploadzie dem, przeciwnik ma 2h na zgłoszenie swoich ewentualnych uwag i zastrzeżeń. 

6.6 W prośbie o demo należy dokładnie opisać, z której ćwiartki/połówki meczu dany gracz ma dostarczyć POV (Terrorist, Counter-Terrorist). Prośby z nieokreślonymi jasno ćwiartkami/połówkami są nieważne.

6.7 W przypadku złego requestu, można go poprawić w komentarzach do meczu maksymalnie do 5 minut od wstawienia/napisania błędnego requestu.

6.8 W turnieju Nyska Arena Gier 2017 - Kwalifikacje można poprosić maksymalnie o 2 dema z każdej rozgrywanej mapy

6.9 Prośba o więcej dem niż uwzględnione w regulaminie danej ligi będzie nieważna.

7. Oszukiwanie

7.1 Zabronione jest uczestnictwo w lidze na nielegalnym koncie STEAM oraz allplay.

7.2 Bany

7.3 Ban jest przyznawany graczowi, a nie tylko na konto gry, a zatem nawet jeśli zmienicie konto, a nam uda się dowieść, że ta sama osoba, wcześniej zbanowana, gra na nowym koncie gracza, ban zostaje przeniesiony na kolejne konto.

7.4 Należy posiadać prawidłowe STEAM_ID w profilu użytkownika na stronie ligi. Posiadanie błędnego - patrz punkt 8.16

7.5 W wypadku wątpliwości czy dane zagranie jest zakazane należy skonsultować się z administratorem ligi. Drużyna, która zauważy, że przeciwnik używał jednej z w/w rzeczy zgłasza to po meczu administratorowi ligi, który wyciągnie z tego konsekwencje.

7.6 Używanie niedozwolonego oprogramowania jest surowo karane. Karą za używanie niedozwolonego oprogramowania (cheaty) jest ban we wszystkich ligach i turniejach na zawsze.

7.7 W czasie meczu oraz po zakończeniu spotkania obowiązuje kultura osobista.

7.8 Próba sfałszowania statusu równoznaczna jest z przypianiem walkowera na korzyść przeciwnika a dana drużyna ukarana zostanie punktami karnymi.

7.9 Drużyna, która udowodni nieczystą grę przeciwnika (cheaty) wygrywa mecz walkowerem.

7.10 Zabronione jest uczestnictwo w turnieju gracza, który nie jest dodany do drużyny oraz nie ma założonego konta allplay z prawidłowo podanymi danymi osobowymi

8. Kary i rozstrzygnięcia

8.1 Wulgarne treści, zachowania, spamowanie oraz prowokowanie, zarówno w trakcie meczu jak i w komentarzach przed i po meczowych. Wszystkie takie zachowania są zabronione, a każdy jednorazowy przejaw będzie karany punktami karnymi. Wszystkie screeny z obrazami na serwerze powinny zawierać tabelę graczy.

8.2 Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego konta gracza. W przypadku posiadania więcej niż jednego konta gracza, wszystkie jego profile zostaną zablokowane do czasu, gdy użytkownik nie usunie pozostałych kont. Konto gracza = zarejestrowane konto w naszej lidze

8.3 Użycie zablokowanego gracza jest zabronione. Gdy dana drużyna użyje zablokowanego gracza nałożone zostaną punkty karne zarówno dla drużyny, jak i samego użytkownika, a przeciwnik otrzyma w/o

8.4 Drużyna ma prawo nie zgodzić się do gry na źle skonfigurowanym serwerze. W takim wypadku po opuszczeniu serwera należy udostępnić dowody, świadczące o błędnych ustawieniach serwera. Należy pamiętać, że rozpoczęcie gry na źle skonfigurowanym serwerze jest akceptacją jego złej konfiguracji i nie może być podstawą do konfliktu.

8.5 Każdy gracz ma obowiązek do nagrywania dem z meczu - upload w przypadku requestu przeciwnika.

8.6 Nieuzasadnione, bądź bezpodstawne konflikty są zabronione. Za takie konflikty przyznawane są punkty karne dla twórcy konfliktu oraz członków jego drużyny. Każde obarczenie przeciwników w sprawie nieczystej gry musi zostać potwierdzone demem, screenem bądź w inny sposób, tak, aby administrator mógł zapoznać się z danym zachowaniem i podjąć ostateczną decyzję. Bezpodstawne zarzuty oraz aluzje będą karane punktami karnymi.

8.7 Każdy gracz może występować tylko w jednej drużynie danego turnieju. Złamanie tego punktu jest karane punktami karnymi dla gracza oraz drużyny oraz skutkuje walkowerem

8.8 Zabronione jest wykorzystywanie błędów map (bugów) powszechnie uznanych jako zakazane np. flashbug, chodzenie po teksturach czy przechodzenie przez nie, np. skywalking etc. Za stosowanie w/w zagrań drużyna zostaje ukarana punktami karnymi oraz wynik może ulec zmianom, w zależności od ilości użytych w/w zagrań (powtórka meczu, w/o)

8.10 Potwierdzenie daty meczu przez liderów drużyn jest akceptacją meczu oraz stawienie się na niego. Za niestawienie się na meczu drużyna otrzyma punkty karne a drużyna przeciwna wygra mecz poprzez walkower.

8.10.1 Aby domagać się w/o za niestawienie się na dogadany termin rozegrania meczu, data i godzina musi zostać potwierdzona w Informacjach o meczu lub w komentarzu pod meczowym przed obydwie drużyny. Nie akceptowane są screeny z rozmów STEAM itp.

8.11 Używanie niedozwolonego oprogramowania jest surowo karane. Karą za używanie niedozwolonego oprogramowania (cheaty) jest ban we wszystkich ligach i turniejach na zawsze, a przeciwnicy otrzymują W/O.

8.12 Próba sfałszowania statusu przez jedną z drużyn równoznaczna jest z usunięciem meczu (walkowerem) oraz otrzymaniem punktów karnych.

8.13 Użycie niezarejestrowanego gracza jest zabronione. Gdy dana drużyna użyje niezarejestrowanego gracza nałożone zostaną punkty karne dla drużyny, a mecz zostanie usunięty (walkower)

8.14 Wpisywanie fałszywego wyniku jest zabronione. Złamanie tego punktu skutkuje nałożeniem punktów karnych na drużynę. 

8.15 Wpisanie (zaakceptowanie) wyniku, wiąże się z jego akceptacją. Po tym fakcie, zgłoszenie konfliktu jest możliwe, jednakże jakakolwiek przyczyna jego zgłoszenia nie będzie miała wpływu na wynik spotkania.

8.16 Wpisanie STEAM_ID w profilu gracza jest obowiązkowe. Jego brak, bądź posiadanie nieprawidłowej wartości równoznaczne jest z walkowerem na korzyść przeciwnika oraz punktami karnymi.

9. Problemy

9.1 W kwestiach spornych gracze mają prawo zgłosić konflikt, dzięki czemu meczem zajmie się administrator ligi.

9.2 Liga allplay posiada AutoAkcept (po 24 godzinach od wpisania wyniku przez jedną ze stron, i po 1 godzinie przy wyniku wpisanym przez obydwie strony, mecz zostaje automatycznie zaakceptowany).

9.3 Przed rozpoczęciem konfliktu należy sprawdzić czy wszystkie wymagane media znajdują się w danym meczu (status, ćwiartki, raport Azereusa oraz wymagane dema).

9.4 Jeżeli uważasz, że przeciwnik grał niewłaściwie, bądź oszukiwał, wykorzystywał błędy mapy określ, w których minutach demka widzisz ów błąd/oszustwo - przyspieszy to zatwierdzenie (bądź nie) wyniku meczu i podniesie współczynnik wykrywalności oszustw.

9.5 Konflikt należy dokładnie opisać, zdecydowanie przyspieszy to jego rozwiązanie.

9.6 Konflikt należy zgłosić nie szybciej niż 1h po zakończeniu spotkania, chyba że zaistniała sytuacja nie wymaga oczekiwania.

9.7 Konflikt należy zgłosić nie później niż 2h po zakończeniu spotkania, konflikty zgłaszne później nie będa rozpatrywane. 

9.8 W kwestiach nieopisanych w regulaminie, decyzję podejmuje administrator.