1. Założenia ogólne

1.1 Regulamin jest własnością ligi allplay.

1.2 Udział w lidze jest równoznaczny z całkowitą akceptacją poniższego regulaminu.

1.3 Kopiowanie lub wykorzystywanie regulaminu bez zgody allplay jest zabronione.

2. Nagrody

2.1 W lidze przewidziano nagrody dla drużyn, które w dniu zakończenia rozgrywek zajmą pierwsze trzy miejsca w rankingu.

2.2 Nagrody za poszczególne miejsca:

  •     1 000 PLN
  •     500 PLN
  •     Zestaw gadżetów

2.3 Po zakończeniu rozgrywek Organizator skontaktuje się z liderami drużyn poprzez pocztę e-mail z Laureatami w celu uzgodnienia przesłania nagrody

2.4 Uczestnicy mają prawą zrzec się z nagrody.

2.5 Nagroda zostanie wysłana do Laureata w terminie 30 dni od dnia zakończenia rozgrywek na numer konta zwycięzców podanych przez nich w wiadomości e-mail

2.6 O dalszym przeznaczeniu nagrody nieodebranej przez Laureatów decyduje Organizator.

2.7 Decyzje Organizatora są ostateczne

2.8 Należny podatek od nagrody pokrywa Organizator

3. Zawodnicy

3.1 Użytkownik ligi allplay może posiadać tylko i wyłącznie jedno konto gracza.

3.2 Użytkownicy zobowiązani są do wpisania LoL Summoner Name EU - East w profilu.

3.3 Użytkownik może reprezentować maksymalnie jeden zespół w danej lidze.

3.4 Użytkownik może brać udział w rozgrywkach w danej drużynie po upłynięciu 24 godzin od dołączenia do zespołu. Niniejszy punkt nie dotyczy nowych zespołów, którego czas trwania wynosi 7 dni.

3.5 Użytkownik może wziąć udział w meczu przed upływem 24. godzin pod warunkiem potwierdzenia wyrażenia zgody na jego grę w komentarzach przedmeczowych przez przeciwnika.

3.6 Użytkownik zobowiązany jest do gry na nicku wprowadzonym w profilu lub podobnego, który nie utrudnia identyfikacji.

3.7 Zabrania się używania nazw użytkownika oraz opisów o wulgarnej treści.

4. Zespoły

4.1 W lidze może wziąć udział każda drużyna, która posiada pięciu graczy z niezbanowanym kontem do League of Legends oraz allplay.

4.2 W zespole może znajdować się maksymalnie ośmiu graczy.

4.3 Zabrania się używania nazw drużyn oraz opisów o wulgarnej treści.

5. Spotkania

5.1 System punktacji w lidze allplay oparty jest na zmodyfikowanym systemie rankingowym potocznie znanym jako ELO.

5.2 Mecze rozgrywane są systemem 5on5. Gramy na serwerze EU - Nordic/East.

5.3 Mapa na której rozgrywane są mecze to Summoner's Rift.

5.4 Wybór strony ma drużyna, która znajduje się z lewej strony pojedynku (przykład: drużyna A vs drużyna B, drużyna A jako że znajduje się z lewej strony pojedynku ma prawo do wyboru strony po której chce zacząć mecz).

5.5 Mecz kończy się w chwili gdy jedna z drużyn zniszczy Nexus przeciwnika lub jedna ze stron podda się (opcja /surrender po upływie 20 minut).

5.6 Rozegranie meczu drugi raz z tą samą drużyną może nastąpić po upływie 7 dni od rozegrania pierwszego spotkania.

5.7 W przypadku różnicy 50 pkt ELO między drużynami, każdy pojedynek jest obowiązkowy. Gdy obie drużyny nie dojdą do porozumienia, czyli ustalenia daty i godziny meczu, termin ustala administrator rozgrywek.

5.8 Zmiany gracza wolno dokonać w przypadku gdy podczas banów i picków jeden z graczy utraci połączenie i będzie miał problem z zalogowaniem się do gry. Wtedy na jego miejsce może wejść inny gracz z drużyny lecz musi grać tą samą postacią co jego poprzednik.

5.9 Maksymalny czas, w którym drużyna może się spóźnić na mecz od zaakceptowanej wcześniej godziny to 15 minut. Nieprzybycie przeciwników musi być udokumentowane screenshotem z custom game, gdzie widać całą drużynę i zaproszenia wysłane do przeciwników.

5.10 Chat wewnętrzny gry nie może służyć jako narzędzie spamu. Używanie chatu w grze w celu zirytowania/obrażenia przeciwnika jest zabronione.

6. Media

6.1 Media z meczu tj. screeny z banów, picków oraz wygranej, udostępniają gracze zwycięskiej drużyny zaraz po zakończeniu spotkania poprzez Dodaj Media w zakładce Informacje.

6.2 Media z meczu należy udostępnić w przeciągu 24 godzin od zakończenia spotkania.

6.3 Screeny należy zachować przez 7 dni oraz udostępnić je na życzenie administratora rozgrywek.

7. Zasady gry

7.1 Drużyna z lewej strony pojedynku zakłada custom game i w komentarzu przedmeczowym podaje nazwe pokoju oraz założyciela pokoju. Nazwa pokoju powinna zawierać tagi obu drużyn i hasło.

7.2 Założyciel pokoju ustawia mapę Summoner's Rift, typ gry blind pick.

7.3 Gdy obie drużyny będą już obecne w pokoju, można na czacie rozpocząć bany i picki. Czas na bany i picki nie może trwać dłużej niż 15 minut.

7.4 Każda drużyna banuje po 3 czempionów w systemie 1-1-1-1-1-1. Picki są w systemie 1-2-2-2-2-1.

7.5 Pierwszego bana ma drużyna z lewej strony pojedynku. Picki zaczyna drużyna, która miała ostatniego bana.

7.6 W czasie meczu oraz po zakończeniu spotkania obowiązuje kultura osobista.

8. Oszukiwanie

8.1 Zabronione jest uczestnictwo w lidze używając LoL Summoner Name EU - East, który nie został podany w profilu gracza oraz na zbanowanym koncie allplay.

8.2 Zabronione jest uczestnictwo w lidze gracza, który nie jest dodany do żadnej drużyny oraz nie ma założonego konta allplay.

8.3 W przypadku użycia nowego gracza (barred) bez zgody przeciwnika, drużyna zostanie ukarana punktami karnymi.

9. Kary i rostrzygnięcia

9.1 Wulgarne treści, zachowania, spamowanie oraz prowokowanie. Wszystkie takie zachowania są zabronione, a każdy jednorazowy przejaw będzie karany punktami karnymi. Wszystkie screeny z obrazami muszą być podpisane.

9.2 Wpisanie LoL Summoner Name EU - EAST w profilu gracza jest obowiązkowe. Jego brak równoznaczny jest z usunięciem meczu oraz punktami karnymi.

9.3 Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego konta gracza. W przypadku posiadania więcej niż jednego konta gracza, wszystkie jego profile zostaną zablokowane do czasu, gdy użytkownik nie usunie pozostałych kont. Nie będzie to jednak miało wpływu na wynik spotkania.

9.4 Użycie nowego gracza jest zabronione. Gdy dana drużyna użyje nowego gracza bez zgody przeciwników, nałożone zostaną punkty karne dla drużyny, jednakże nie wpłynie to na wynik spotkania.

9.5 Użycie zablokowanego gracza jest zabronione. Gdy dana drużyna użyje zablokowanego gracza nałożone zostaną punkty karne zarówno dla drużyny, jak i samego użytkownika, a mecz zostanie usunięty.

9.6 Utrudnianie identyfikacji gracza jest zabronione oraz będzie karane punktami karnymi.

9.7 Brak screenów ćwiartek skutkować będzie punktami karnymi. W przypadku, gdy administrator nie będzie mógł ustalić drużyny zwycięskiej mecz również może zostać usunięty.

9.8 Każda drużyna ma prawo do 1 remake'a gry w przypadku gdy któryś z graczy utraci połączenie z serwerem w momencie gdy nie będzie jeszcze minionów oraz zabić

9.9 Nieuzasadnione, bądź bezpodstawne konflikty są zabronione. Za takie konflikty przyznawane są punkty karne dla twórcy konfliktu oraz członków jego drużyny. Każde obarczenie przeciwników w sprawie niekulturalnego zachowania, lub w innych sytuacjach, musi zostać potwierdzone screenem, by administrator mógł zapoznać się z danym zachowaniem i podjąć ostateczną decyzję. Bezpodstawne zarzuty oraz aluzje będą karane punktami karnymi.

9.10 Każdy gracz może występować tylko w jednej drużynie danej ligi. Złamanie tego punktu jest karane punktami karnymi dla gracza oraz drużyny oraz skutkuje usunięciem meczu.

9.11 W przypadku rozegrania meczu drugi raz z tą samą drużyną przed upłynięciem 7 dni od rozegrania pierwszego spotkania oznacza usunięcie meczu oraz nałożenie punktów karnych dla obydwu drużyn.

9.12 Kapitanowie drużyn mają obowiązek robienia screenów z banów i picków oraz wyniku meczu. Upload powinien nastąpić przed upłynięciem 24h od daty zakończenia meczu. W przypadku, gdy zwycięska drużyna nie dopełni tego obowiązku, mecz zostanie usunięty, a gracze otrzymają punkty karne.

9.13 Potwierdzenie daty meczu przez liderów drużyn jest akceptacją meczu oraz stawienie się na niego. Za niestawienie się na meczu drużyna otrzyma punkty karne, a mecz zostanie usunięty.

10. Punkty karne

10.1 Za dane przewinienie gracz otrzymuje punkty karne.

10.2 Za każde kolejne przewinienie popełnione mniej niż 7 dni od otrzymania punktów karnych, oprócz punktów karnych konto gracza zablokowane będzie na okres jednego tygodnia. W tym czasie gracz nie może brać udziału w rozgrywkach.

10.3 Punkty karne w lidze allplay przyznawane są na okres 28 dni.

10.4 Gracz, który zdobędzie 16 punktów karnych zostaje zablokowany na 28 dni.

10.5 Punkty karne:

Punkty karne dla gracza:

- 3 punkty karne za każde niestosowne zachowanie się gracza w stosunku do admina / zawodników drużyny przeciwnej,

- 5 punktów karnych za prowokację przeciwnika,

- 5 punktów karnych za spam w komentarzach meczowych,

- 6 punktów karnych za więcej niż 2 zespoły w tej samej lidze,

- 7 punktów karnych za grę na zablokowanym koncie,

- 10 punktów karnych za nieprawidłowy LoL Summoner Name EU - EAST,

- 16 punktów karnych za MultiAccount

- 16 punktów karnych za tzw. „Fake Mecze”

- 16 punktów karnych + ban za zagranie na LoL Summoner Name EU - EAST innym niż podane w profilu.

 

Punkty karne dla zespołu:

- 2 punkty karne dla zwycięskiej drużyny za brak screenów,

- 3 punkty karne za rozpoczęcie nieuzasadnionego konfliktu,

- 5 punktów karnych za niestawienie się na mecz,

- 5 punktów karnych za użycie gracza objętego 24 godzinną blokadą,

- 6 punktów karnych za udostępnienie fałszywych mediów z meczu (próba oszustwa),

- 7 punktów karnych za użycie zablokowanego gracza,

- 7 punktów karnych za rozegranie spotkania drugi raz z tą samą drużyną przed upłynięciem 7 dni,

- 8 punktów karnych dla drużyny za gracza, który ma niepodany LoL Summoner Name EU - EAST w profilu,

- 16 punktów karnych za fałszywe mecze (tzw. „Fake Mecze”)

 

10.6 Jeżeli użytkownik dostarczy wymagane media w późniejszym terminie, punkty karne mogą zostać zredukowane o połowę, w przypadku nieparzystej liczby punktów karnych przyznana zostanie liczba całkowita zaokrąglona w górę. Nie wpłynie to jednak na wynik spotkania.

11. Konflikty

11.1 W kwestiach spornych gracze mają prawo zgłosić konflikt, dzięki czemu meczem zajmie się administrator ligi.

11.2 Liga allplay posiada AutoAkcept (po 48 godzinach od wpisania wyniku, mecz zostaje automatycznie zaakceptowy).

11.3 Przed rozpoczęciem konfliktu należy sprawdzić czy wszystkie wymagane media znajdują się w danym meczu (status, ćwiartki, raport Azereusa oraz wymagane dema).

11.4 Jeżeli uważasz, że przeciwnik grał niewłaściwie, bądź oszukiwał, wykorzystywał błędy mapy określ, w których minutach demka widzisz ów błąd/oszustwo - przyspieszy to zatwierdzenie (bądź nie) wyniku meczu i podniesie współczynnik wykrywalności oszustw.

11.5 Konflikt należy dokładnie opisać, zdecydowanie przyspieszy to jego rozwiązanie.

11.6 W kwestiach nieopisanych w regulaminie, decyzję podejmuje administrator.

12. Ustalenia dodatkowe

12.1 Administracja allplay zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w ciągu trwania ligi, o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

12.2 W kwestiach spornych, nieopisanych w regulaminie należy pisać do kadry administracji ligi, która decyduje o przyznaniu odpowiedniej kary.

12.3 Wszelkie skargi dotyczące błędnych wyników, przypadkowych zatwierdzeń wyników itp. należy kierować do administracji poprzez SUPPORT.

12.4 Komunikator Gadu-Gadu nie jest oficjalną formą kontaktu z administracją. Każda wiadomość wysłana na Gadu-Gadu będzie ignorowana.

12.5 Więcej informacji znajduje się w zakładce "Informacje i szczegóły".