1. Założenia ogólne

1.1 Regulamin jest własnością ligi Allplay.

1.2 Udział w turnieju jest równoznaczny z całkowitą akceptacją regulaminu turnieju.

1.3 Kopiowanie lub wykorzystywanie regulaminu bez zgody allplay.pl jest zabronione

1.4 Biorąc udział w turnieju wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

2. Nagrody

2.1 W turnieju przewidziano nagrody dla zawodników którzy w dniu zakończnia rozgrywek zajmą pierwsze trzy miejsca.

2.2 Nagrody za poszczególne miejsca:

1 miejsce Klawiatura TESORO Lobera, Puchar (odznaczenie)
     
2 miejsce Mysz TESORO Gandiva, Puchar (odznaczenie)
     
3 miejsce Podkładka TESORO x4, Puchar (odznaczenie)

2.3 Uczestnicy mają prawo zrzec sięnagrody.

 

3. Zawodnicy

3.1 Użytkownik ligi Allplay może posiadać tylko i wyłącznie jedno konto gracza i użytkownika z prawidłowo wypełnionymi danymi osobowymi.

3.2 Użytkownicy zobowiązani są do wpisania LoL Summoner Name EU - Nordic/East w profilu

3.3 Użytkownik zobowiązany jest do gry na nicku wprowadzonym w profilu który nie utrudnia identyfikacji.

3.4 Zabrania się używania nazw użytkownika oraz opisów o wulgarnej treści.

 

4. Rozgrywki

4.1 Pojedynki odbywają się w systemie 1on1

4.2 Obowiązuje tryb BO1 a w finale BO3 - do dwóch zwycięstw

4.3 Mapa na której rozgrywana są mecze to Howling Abyss

4.4 Rodzaj gry który należy ustawić to Blind Pick ( wybór w ciemno )

4.5 Gracze krzystają z darmowej rotacji chyba że obaj gracze przed rozpoczęciem gry wyrażą chęć gry wszystkimi dostępnymi postaciami

4.6 Wybór strony ma gracz, który znajduje się z lewej strony pojedynku np. gracz A vs gracz B, gracz A jako że znajduje sięz lewej strony pojedynku ma prawo do wyboru strony po kórej chce zacząć mecz.

4.7 Obowiązkiem gracza A - znajdującego się z lewej strony pojedynku jest STWORZENIE GRY z poprawnymi ustawieniami

4.8 W przypadku gdy gracz A - znajdujący się z lewej strony nie stworzy gry z powodu nieobecności itp. może to zrobić gracz B.

4.9 Gracz który stworzy grę ZOBOWIĄNY jest do udostęnienia nazwy stworzonej gry oraz hasła w komentarzu pod meczem aby przeciwnik mógł dołączyć.

4.10 Maksymalny czas w którym gracz może się spóźnić na mecz jak i utworzenie gry to 15 min od wyznaczonej daty lub od stworzenia gry i udostępnieniu w komentarzu danych stworzonej gry. Nieprzybycie przeciwnika MUSI być udokumentowane screenshotem z custom game

4.11 Chat wewnętrzny gry nie służy jako narzędzie spamu. Używanie chatu w grze w celu zirytowania/obrażania przeciwnika jest zabronione.

4.12 Każdy gracz ma prawo do 1 remake'a gry w przypadku gdy utraci połączenie z serwerem w momencie gdy nie będzie jeszcze minionów oraz zabić(first blood) a po wznowieniu gry należy wybrać taką samą postać oraz umiejętności(czary) jakie były przed utratą połączenia.

4.13 Czas na rozegranie rundy to 24h, jeżeli to możliwe gracze mają obowiązek zagrać o godzinie która rozpoczna daną rundę, tj. 20:00. Jeżeli z jakiegoś powodu któryś z graczy nie będzie mógł wtedy zagrać i poinformuje o tym przeciwnika przed rozpoczęciem rundy, to gracze mają 24h na uzgodnienie innego terminu. W przypadku nie dojścia do porozumienia otatecznym terminem jest godzina 19:00 następnego dnia.

5. Media

5.1 Media z meczu tj. screen z wygranej udostępnia gracz który wygrał pojedynek zaraz po skończonym spotkaniu poprzez "Dodaj media" w zakładce Informacje.

5.2 Screeny należy zachować przez 7 dni oraz udostępnić na życzenie administratora rozgrywek.

5.3 Mecz bez screenu z potwierdzeniem wyniku uważa się za mecz nieroegrany

 

6. Oszukiwnie/Punkty karne

6.1 Gracz/drużyna którzy zdobędą16 punktów karnyh zostają wyrzuceni z rozgrywek

6.2 Za dane przewinienia gracz otrzymuje punkty karne.

  • Punkty dla gracza:

- 3pkt. za każde niestosowne zachowanie się gracza w stosunku do admina lub przeciwnika

- 5pkt za prowokację przeciwnika

- 10pkt. za zagranie na innym niż jest podany na profilu LoL Summoner Name EU - Nordic/East           + W/O w meczu

- 16pkt. za Multiaccount (posiadanie więcej niż jednego konta na allplay.pl) + W/O w meczu

- 4pkt. za nie stawienie się na mecz

- 2pkt. za fałszywy wynik

- przy trzeciej nieobecności na meczu, zawodnik zostanie wyrzucowny z turnieju

 

7. Konflikty

7.1 W kwestiach spornych gracze mają prawo zgłosić konflikt, dzięki czemu meczem zajmie ięadministrator turnieju. Konflikt należy zgłosić nie później niż 10min po zakończeniu meczu.

7.2 Przed rozpoczęciem konfiktu należy sprawdzić czy wszystkie wymagane media zostały wgrane na serwer.

7.3 Konflikt należy dokładnie opisać, zdecydowanie przyspieszy to jego roozwiązanie.

7.4 W kwetiach spornych decyzję podejmuje Administrator rozgrywek.


8. Ustalenia dodatkowe

8.1 Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w ciągu trwania turnieju.

8.2 W kwestiach spornych, nieopisanych w regulaminie decyduje Administrator rozgrywek.

8.3 Wszystkie skargi należy kierować do administracji poprzez SUPPORT.

8.4 Kontakt z administratorem: dane na profilu ijence. GG nie jest oficjalną formą kontaktu!