Historia

Dołączenie członka drużyny: Cortex (86718). 09.02.2019 16:38:59
Dołączenie członka drużyny: adex (124010). 09.02.2019 16:34:35
Dołączenie członka drużyny: Szperacz (81817). 09.02.2019 16:34:33
Zmiana hasła. 09.02.2019 16:34:21
Dołączenie członka drużyny: ZBIGI (94698). 09.02.2019 16:31:16
Uzupełnienie hasła. 09.02.2019 16:31:16
Uzupełnienie tagu: 1stCav.pl. 09.02.2019 16:31:16
Utworzenie drużyny 09.02.2019 16:31:16

 

.