Historia

Dołączenie członka drużyny: iXoRia (56729). 06.05.2019 22:06:52
Zmiana hasła. 06.05.2019 22:06:46
Dołączenie członka drużyny: Liina (32346). 06.05.2019 22:05:22
Uzupełnienie hasła. 06.05.2019 22:05:22
Uzupełnienie tagu: buk. 06.05.2019 22:05:22
Utworzenie drużyny 06.05.2019 22:05:22

 

.