Historia

Dołączenie członka drużyny: Kostek $hOOteR (124150). 11.02.2019 19:53:11
Zmiana hasła. 11.02.2019 19:47:02
Dołączenie członka drużyny: Maksiliusz (124152). 11.02.2019 19:46:02
Uzupełnienie hasła. 11.02.2019 19:46:02
Uzupełnienie tagu: T-C. 11.02.2019 19:46:02
Utworzenie drużyny 11.02.2019 19:46:02

 

.